Mgr. Ilona Hulínová-Mihalcová

Mgr. Ilona Hulínová-Mihalcová

Narozením dítěte se rodiče vydávají na „nejhezčí cestu“.
Je to cesta objevitelská, protože výchova dítěte je tvořivé dílo.
Toto umění zná každý rodič, jen ho musí s láskou a rozumem v sobě najít a používat.
Podle prof. Zdeňka Matějčka

E-mail: info@logopedie-hulinova.cz
Web: www.logopedie-hulinova.cz

Kvalifikace

diplom UK Praha, Ped. fakulta, uč. ŠPMVZP

státní závěrečné zkoušky 10.6.1987:

 • logopedie
 • psychopedie
 • etopedie

Praxe

od roku 1987

 • logoped
 • zvláštní a pomocná škola Mšeno
 • dobrovolnické centrum KID o.p.s. při FN v Praze Motole
 • SPC při ústavu sociální péče Mladá Boleslav
 • Domov Zahrada o.p.s.
  pro lidi s autismem Nebužely
 • odborné učiliště
  a praktická škola Kanina
 • ředitelka MŠ Praha 10
 • lektor Služba škole Mladá Boleslav a NIDV (NPI)
 • logoped v SPC pro vady řeči

Publikační činnost

 • články v časopise Řízení školy
 • Řečová výchova a poruchy komunikačního procesu (skripta pro logopedické asistenty, vydala Služba škole MB)
 • příležitostné příspěvky v odborných periodikách a médiích
 • Kolektivní logopedie v MŠ (DVD pro logopedické asistenty)
 • Manuál inkluzivního vzdělávání (informační materiál pro MŠ Praha 15 a kurzy NIDV)
 • Školní zralost a dítě s SVP v praxi MŠ, kolektiv autorů, nakl. Raabe
 • Odborné články v pedagogických časopisech

Členství

Pracoviště

Praha 10 - Mateřská škola Milánská 472
pondělí odpoledne - pátek

Praha 8 – SPC pro děti a žáky s vadami řeči, Libčická 8
pondělí dopoledne

Ochrana osobních údajů

řídí se obecným nařízením EU a směrnicemi jednotlivých pracovišť (MŠ a SPC)